Hoe telen wij?

We streven naar een gezond en actief biologische evenwicht in grond en gewas, zowel voor voeding, vocht en energie.

Dit doen we door:

 • te kiezen voor soorten en rassen die hiervoor geschikt zijn en die dan een nog goede kwaliteit opleveren, dus een goede smaak en houdbaarheid.
  Ieder jaar planten we enkele nieuwe soorten en rassen en voor 2018 hebben we gekozen voor de gele braam, blauwe bes Chanticleer en framboos Valentine
 • de bemesting= de voeding van de bodem uit te voeren met biologische meststoffen, zodat het bodemleven de planten weer kan voorzien van voedingsstoffen. Voor de nodige spoorelementen gebruiken we gesteentemelen en kleimineralen
 • ruim gebruik te maken van EM = effectieve micro-organismen, regelmatig brengen we dit aan op de bodem en op het gewas, en zelfs op de bijen !, dit geeft een microbieel gezonde, actieve bodem, plant en omgeving.
  Voor EM advies en producten kunt langskomen bij ons in Wilhelminaoord. Ook kunt u de producten bestellen via de webwinkel EMwinkel.nl.
 • de bestuiving optimaal te laten verlopen door voldoende bijen in te zetten en ook te zorgen voor leefruimte voor hommels en wilde bijensoorten, bv. volgens een door een Belgische proeftuin uitgevoerd onderzoek heeft een goed bestoven aardbei een betere smaak en is 2 dagen langer houdbaar.
  Zie ook onze website van onze imkerij, www.weldaadbijen.nl
 • We versterken in het groeiseizoen onze planten ook regelmatig met een zeewier-kruiden extract, naast zeewier bevat het o.a. venkel en akkerpaardestaart enz.
  In 2016 hebben dit ook beschikbaar voor andere gebruikers, in kleinverpakking, 250 ml. en 1 l. en in cans van 5 liter.
De Afzet

Onze verse bessen leveren we aan particulieren, d.m.v. huisverkoop en zelfpluk, groente/fruitclubs, horeca, handel en groothandel.

De zelfpluk is erg geschikt om in en een ongedwongen sfeer je eigen voorraad bessen te plukken, alleen, met familie of vrienden of in verenigingsverband.De EM-Plukdagen georganiseerd met de EM-Vereniging worden erg druk bezocht en zijn erg informatief voor de bezoekers, zie www.emvereniging.nl.
Alle bessensoorten kunnen worden geplukt, behalve aardbeien, kersen en pruimen, van deze laatste soorten hebben we vaak wel geschikt vruchten voor de verwerking, al dan niet ingevroren.
Op deze manier zijn tegen een aantrekkelijke prijs bessen voor de eigen verwerking tot sap, jam enz. te verkrijgen.
Thuis in de diepvries kunnen de bessen uitstekend bewaard worden om ze in een later stadium te gebruiken (bv. in de yoghurt) of te verwerken.

Een deel wordt ingevroren om buiten het oogstseizoen ook bessen te leveren, hierdoor zijn er hele hele jaar bessen beschikbaar, wel zolang de voorraad strekt, neem daarom op tijd contact met ons op.Ook wordt een deel gebruikt om te verwerken tot een een breed assortiment lekkere producten, zoals sap, confituur, saus, siroop enz.

Op verzoek kunnen we ook ingevroren bessen leveren, zodat u het hele jaar over bessen voor uw eigen verwerking kunt beschikken, maar wel zolang de voorraad strekt.
Neem daarom op tijd contact met ons op.

Bijen en Weldaad Bessen

Een goede bestuiving geeft een aantoonbare hogere opbrengst van bessen van een betere kwaliteit en houdbaarheid. Om een goede bestuiving te waarborgen is het nodig om 1 bijenvolk per 1500-2000 m bessen te plaatsen tijdens de bloei. Doordat bijen houden bovendien een erg leuke bezigheid is, die ook lekkere honing als resultaat geeft, imkeren we zelf met veel plezier.

Inmiddels hebben wij een aantal bijenproducten zoals crmes, waskaarsen en zeep in ons assortiment.

Uitgebreide informatie over onze imkerij vind u op onze website www.weldaadbijen.nl.

Wanneer wordt er geoogst?
Bessen – Oogstperiode:
Aardbeien – Juni – eind September
Frambozenaardbei – begin Juni – begin Juli
Ananasaardbei – begin Juni – begin Juli
Blauwe Bessen – Juli – begin September
Bramen – eind Juli – begin September
Frambozenaardbei – Juni – Juli
Frambozen Herfst – eind Augustus – Oktober
Frambozen Zomer – Juli – begin Augustus
Kruisbessen – Juli – begin Augustus
Rode Bessen – Juli – eind Augustus
Witte Bessen – Juli – midden Augustus
Zwarte Bessen – Juli – begin Augustus
Kersen – begin Juni – eind Juli
Kweeperen – eind September – Oktober
Mispels – najaar, na eerste nachtvorst
Pruim – begin Augustus – begin September
Natuurbeheer

Bij de aanleg en het onderhoud van de beplanting is en wordt rekening gehouden met:

1. de natuurlijke omgeving:

 • Er zijn gewassen gekozen die bij de grondsoort passen, zodat geen grote bodemkundige ingrepen nodig zijn.
 • Er zijn 900 meter windsingels en hagen aangelegd om een goed microklimaat voor de bessen te creëren hierbij is gebruik gemaakt van inheemse planten o.a. zwarte els, witte els, haagbeuk, beuk, hulst, berk, lijsterbes, wilg en bezembrem.
 • Tussen de gewassen hebben we grasbanen laten ontstaan, zodat een groot deel van de bodem begroeid is, erosie wordt voorkomen, en het bodemleven wordt bevorderd.

2. Invloed op de natuur

De invloed op de natuur willen we met onze teelt zoveel mogelijk beperken door de volgende maatregelen:

 • We hebben voor soorten en rassen gekozen die weinig gevoelig zijn voor ziekten en plagen.
 • De aanleg van windsingels, zodat bij bespuitingen geen middelen kunnen overwaaien, en in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.
 • De slootkanten worden alleen gemaaid buiten het broedseizoen en per keer wordt er slechts een gedeelte gemaaid.
 • Het aanbrengen en onderhouden van een mulchlaag, dit voorkomt erosie en voorziet de planten via een natuurlijke manier van compostering van voedingsstoffen.
 • Alleen in uiterstenoodzaak gebruiken we biologische gewasbeschermingsmiddelen.
 • De groei van onkruiden wordt zoveel mogelijk beperkt door het aanbrengen van een mulchlaag, hierdoor wordt ook bodemerosie en uitdroging tegengegaan.

3. De bevordering van natuurlijk vijanden:

Een gevarieerde beplanting in de singels en de slootkanten en ook in de grasbanen bevordert een gevarieerde fauna, een groot aantal dieren, natuurlijke vijanden helpt de aantastingen van de planten binnen de perken te houden.

Van een aantal soorten weten we inmiddels de gunstige invloeden:

 • Insecten:
  – lieveheersbeestjes tegen luizen
  – oorwormen tegen luizen
  – gaasvliegen tegen bladluizen, schildluizen, rupsjes, spintmijten
  – sluipwespen tegen luizen, cicaden bladwespen en wantsen
  – roofmijten tegen spintmijten en trips
  – roofwantsen tegen luizen, spintmijten
 • Vogels door het bevorderen en in stand houden van een gevarieerde vogelbestand worden insectenplagen zeer vaak voorkomen koolmezen vangen enorm veel rupsen vooral wanneer ze jongen groot brengen het merendeel van de opgehangen mezenkasten wordt gebruikt.
 • Marterachtigen zoals wezel, hermelijn en bunzing kunnen de muizenpopulaties binnen de perken houden vangen hiervoor hebben we enkele hopen en houtrillen aangelegd en enkele nestkasten geplaatst om vaste verblijfplaatsen te maken en de overwinteringsmogelijkheden voor hen te vergroten.
 • Roofvogels het gebied vormt een onderdeel van het jachtgebied van buizerds en uilen torenvalken, en havikken en deze broeden in de directe omgeving. Er is ieder jaar een nestkast in gebruik door torenvalken en de laatste jaren hebben we steeds jonge torenvalken zien uitvliegen.

4. de bestuiving:

Een goede bestuiving zorgt voor een beter kwaliteit van de oogst en het gewicht van goed bestoven bessen is 6 – 8 % hoger. Voor een goede bestuiving maken we gebruik van de volgende insecten.

 • Honingbijen: Onze eigen honingbijen zijn het hele bloei-seizoen vanaf begin april,- kruisbes en zwarte bes, tot en met september,- herfstframboos actief en leveren naast hun aandeel in de bestuiving ook nog lekkere honing. De ervaring is dat honing die uit de eigen streek gewonnen is vaak een gunstige werking heeft bij hooikoorts.
 • Solitaire bijen: We hebben o.a. voor de solitaire bijen houtrillen en andere nestgelegenheden gemaakt, omdat we graag een breed en gevarieerd aanbod van bestuivingsinsecten hebben om een goede bestuiving veilig te stellen.
 • Hommels vliegen en bestuiven al goed bij een lagere temperatuur dan bijen (en maken ook vaak de bestuiving door bijen gemakkelijker doordat ze een gaatje in de bloemen prikken, waardoor de bloem voor de bij gemakkelijk bereikbaar wordt).
  De laatste jaren merken we een toename van het aantal soorten hommels, in 2004 hebben we o.a. de steenhommel en boomhommel vrij vaak waargenomen.

5. het bodemleven:

Een gezond en gevarieerd bodemleven zorgt voor een goede omzetting van organische meststoffen en mulch in voor de plant goed opneembare voedingsstoffen, in een natuurlijk evenwicht. Ook zorgt het voor een een goede vertering van het in de herfst afgevallen blad, zodat schimmelziektes minder goed kunnen overwinteren.

Verbetering en onderhouden van het bodemleven gebeurt door:

 • Toediening van organische meststoffen.
 • Aanbrengen van een mulchlaag in de rijen.
 • Aanleggen van grasbanen.
 • Door de toediening van EM = effectieve micro-organismen aan de bodem, hierdoor ontstaat een evenwichtig en actief bodemleven.

We accepteren een bepaalde mate van aantasting om op die manier de natuurlijke vijanden in stand te houden.

Door middel van een registratie-systeem worden de waarnemingen zoveel mogelijk, regelmatig (in het seizoen wekelijks) vastgelegd, om een steeds beter inzicht te krijgen.